feminism

feminism
feminizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Filosofinė srovė, aiškinanti ir kritikuojanti galios politiką, kurią įtvirtina lyčių santykiai ir jų socialiniai vaidmenys, pagrįsti vyro viršenybės ir moters paklusimo principais; grupė socialinių politinių sąjūdžių, siekiančių persvarstyti ir pakeisti įsitvirtinusią lyties sampratą bei santykius, kurie pajungia moteris vyrams; gina moterų teises, kovoja su jų priespauda, prievarta, lyčių diferenciacija ir hierarchija bei patriarchalinės kultūros raiška viešojo ir privačiojo gyvenimo srityse.Feministinė teorija susiejo politiką su lyčių santykiais atskirdama fiziologinės lyties (angl. sex) ir kultūriškai konstruojamos lyties, kaip socialinio vaidmens (angl. gender), sampratas ir iškėlė mintį, kad asimetriškų lyčių santykių bei patriarchalinės kultūros analizė leidžia geriau paaiškinti susiklosčiusius socialinius saitus, politines sąveikas ir struktūras, atpažinti tas prievartos, nelygybės ir viešpatavimo formas, į kurias neatsižvelgia tradicinė socialinė filosofija. Ragina persvarstyti privatumo ir viešumo, šeimos, socialinės reprodukcijos, darbo pasidalijimo sampratas. Vakarų feministinės teorijos ištakos siejamos su M. Wollstonecraft darbais (18 a.); moderniojo feminizmo pradžia – 19 a. pab. – 20 a. pr. liberaliojo feminizmo idėjos, gynusios vyrų ir moterų lygybės principus, vienodą teisinį statusą, politines ir pilietines teises, lygias teises į švietimą ir privačią nuosavybę (V. Woolf). 20 a. feminizmo atgimimą paskatino S. de Beauvoir veikalas Antroji lytis (1949) bei 7 dešimtmečio pilietiniai sąjūdžiai. 8 dešimtmetyje veikiant feminizmo, liberalizmo, marksizmo ir kraštutinės kairės politikai susikūrė naujos feminizmo srovės. 9 dešimtmetyje naują iššūkį tradicijai metė juodaodžių ir vadinamasis trečiojo pasaulio feminizmas, pabrėžęs rasinį Vakarų feministinės minties šališkumą ir ribotumą, juodaodžių moterų patirties ignoravimą. Šiandien poststruktūralizmo ir postmodernizmo krypties feminizmas lyčių santykių struktūras traktuoja kaip kintantį žmogiškojo subjektyvumo rezultatą ir ragina analizuojant lyties tapatybę atsigręžti į kultūrą ir jos simbolius. Pagrindinis feministinio sąjūdžio tikslas – kritikuoti ir keisti įtvirtintus lyčių santykius, panaikinti subordinuotą moters statusą. Feministinė veikla nukreipta prieš patriarchalinės kultūros ir institucijų apraiškas (militarizmą, kolonializmą, socialinę diskriminaciją, kitas priespaudos formas). Taip pat remiasi nuostata, kad moterys gali sukurti teisingesnę visuomenę, kurioje neliktų diskriminacijos. Tikslai gali būti įgyvendinami įvairiomis priemonėmis – tiek neteisėtais veiksmais (viešosios tvarkos pažeidimai, padegimai), taikiomis pilietinio neklusnumo formomis, tiek lobistinių grupių veikla ir savipagalbos (angl. self-help) organizavimu. Šiandien – pasaulinis moterų sąjūdis, jam atstovauja glaudi tarptautinis bendradarbiavimo tinklų, informacijos sklaidos ir veiksmų koordinavimo centrų sistema. atitikmenys: angl. feminism ryšiai: susijęs terminaspolitinis dalyvavimas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • Feminism — feminism …   Philosophy dictionary

 • Feminism — feminism …   Dictionary of sociology

 • FEMINISM — FEMINISM, both a political movement seeking social equities for women and an ideological movement analyzing a wide range of phenomena in terms of gender politics. Jewish feminism in the modern era has played a significant and transformative role… …   Encyclopedia of Judaism

 • feminism — in China has been intricately intertwined with both philosophy and political ideology. As early as the Zhou dynasty, men and women were associated respectively with notions of yang and yin in a philosophy that organized the world into polarized… …   Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture

 • feminism — feminism, feminist A social movement , having its origins in eighteenth century England, which seeks to achieve equality between the sexes by extension of rights for women. In the 1890s the term referred specifically to the women and men who… …   Dictionary of sociology

 • feminism — FEMINÍSM s.n. Mişcare socială care susţine egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul în toate sferele de activitate. – Din fr. féminisme, rus. feminizm. Trimis de ana zecheru, 24.06.2002. Sursa: DEX 98 feminísm s. n. Trimis de siveco,… …   Dicționar Român

 • FEMINISM —    Feminism (josei kaihoron) as a movement began in Japan in the early 20th century. During the Meiji period, women authors, such as the writer Higuchi Ichiyo and the poet Yosano Akiko, met with great critical acclaim. In the 1920s, an indigenous …   Japanese literature and theater

 • feminism — 1851, state of being feminine; sense of advocacy of women s rights is 1895, from Fr. féminisme (1837); see FEMININE (Cf. feminine) + ISM (Cf. ism) …   Etymology dictionary

 • feminism — ► NOUN ▪ the advocacy of women s rights on the grounds of sexual equality. DERIVATIVES feminist noun & adjective …   English terms dictionary

 • feminism — [fem′ə niz΄əm] n. [< L femina, woman + ISM] 1. Rare feminine qualities 2. a) the principle that women should have political, economic, and social rights equal to those of men b) the movement to win such rights for women feminist n., adj …   English World dictionary

 • Feminism — Feminists redirects here. For other uses, see Feminists (disambiguation). See also: feminist movement and feminism in the United States …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”